Onze filosofie van duurzaamheid

In onze visie gaat projectontwikkeling verder dan het continu stapelen van stenen, maar is de uitdaging juist het bieden van toegevoegde waarde aan nieuw en bestaand vastgoed waarbij een gezonde balans tussen functionaliteit en winst behouden blijft. Ons streven is om duurzame gebouwen te realiseren waarbij de kwaliteit voor nu en de toekomst gewaarborgd is, voor zowel nieuwe als herontwikkelingen of upgrading van bestaand vastgoed. Ons streven is helder. Het gaat verder dan een statement, het is verankerd in onze manier van werken.

Onze ambitie om toegevoegde waarde te bieden op het gebied van duurzaamheid is een continu verbeteringstraject. Onze projecten zijn daar het positieve bewijs van. Gebouwen als “bomen” die zorgen voor CO2 reductie, die zuurstof geven, water zuiveren, hun eigen energie opwekken, gezondheid, productiviteit en welbevinden bevorderen en ook nog aantrekkelijk zijn om te zien. Gebouwen met een gezonde business case voor hun gebruikers, investeerders en andere belanghebbenden. Door steeds een stap verder te gaan op het gebied van techniek, samenwerken en financieringsmogelijkheden, door onze inspiratie en innovatiedrang willen we onze ambitie realiseren.

Deze ambitie vereist eerlijkheid en kwetsbaarheid en met open vizier blijven leren, om samen te werken en kennis te delen met die partijen die dezelfde ambitie nastreven. We worden uitgedaagd om continu met creatieve en innovatieve oplossingen te komen, maar bovenal inspireert het en maakt het werken leuk en meer waardevol.

Cradle to Cradle

In ons streven naar een meer duurzame toekomst in combinatie met eerlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid werken wij nauw samen met twee van de grootste inspiratiebronnen op het gebied van duurzaamheid: William McDonough en Michael Braungart. Zij zijn de grondleggers van de Cradle to Cradle filosofie die vertaald  is in hun publicatie “Cradle to Cradle remaking the way we think”. William McDonough + Partners is de architect van het spraakmakende project Park 20|20. Zowel McDonough als Braungart, gerenommeerd chemicus, werken nauw met ons samen om hun filosofie handen en voeten te geven via onze projecten maar ook via ons te delen met de gehele vastgoedsector.  Zoals Braungart zegt: ‘Delta is our most important partner regarding real estate development in the Netherlands’.


Meer informatie over Cradle to Cradle: www.mbdc.com of www.epea.com

Bekijk brochure: Toward a Cradle to Cradle Park 20|20

Dutch Green Building Council

Delta is founding partner en participant van de Dutch Green Building Council; Deze organisatie is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt zij keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen (zowel nieuw als bestaand) en gebieden op het gebied van duurzaamheid. Sinds september 2009 is het eerste van deze keurmerken, BREEAM-NL Nieuwbouw, operationeel. Delta gebruikt deze methodiek voor de beoordeling van al haar projecten