Over ons

Delta is een onafhankelijk internationaal vastgoedontwikkelaar en investeerder,actief in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië. Met meer dan 120 gerealiseerde projecten heeft Delta, opgericht in 1988, een bewezen track record opgebouwd van kwalitatieve projecten en kwalitatief asset management. De huidige portfolio met focus op commercieel vastgoed bedraagt meer dan € 800 miljoen.

Lees meer

Commitment

Bij Delta staat vastgoedontwikkeling niet alleen voor het ontwikkelen van méér; het gaat erom het juiste product te realiseren of toegevoegde waarde te creëren voor bestaande projecten. Altijd vanuit klantperspectief en niet uit het oog verliezend de balans tussen functionaliteit en economische haalbaarheid. Onze doelstelling is het duurzaam ontwikkelen van kwalitatieve projecten die hun waarde behouden, of het nu gaat om een nieuwe ontwikkeling, een upgrading van een gebouw of om herontwikkeling van een locatie. Door onze focus op projecten die tevens een positieve invloed hebben op hun omgeving geven we iets terug aan de maatschappij en de omgeving waarbij we een succesvolle, gezonde en visionaire onderneming blijven.

Kernwaarden

Bij Delta handelen we altijd vanuit onze kernwaarden:
Passie: van gevoel naar werkelijkheid….met hartstocht, trots en doorzettingsvermogen
Slagvaardigheid:
van idee naar implementatie……snelheid, focus en ervaring
Partnership:
hand in hand…..we delen, we bouwen aan langdurige relaties, opbouwen van kennis, communicatie en toegevoegde waarde
Betrouwbaarheid:
met open vizier….eerlijk, beloften nakomen, echtheid, inzicht en ervaring
Creativiteit:
creatief en innovatief denken…een nieuwe aanpak, ambitieus en open staan voor nieuwe ideeën
Duurzaamheid:
in de breedste zin van het woord……kwaliteit, efficiëncy, bescherming en verbetering

Strategie

We worden momenteel geconfronteerd met een grote verandering in de commerciële vastgoedmarkt. Waar we eerst te maken hadden met een groeimarkt is er nu een situatie ontstaan van een vervangings- en verdringingsmarkt. Deze markt karakteriseert Delta in 3 categorieën vastgoed:
- nieuw
- bestaand
- verouderd

Lees meer

Organisatiestructuur

Delta staat onder leiding van directeur/eigenaar Coert Zachariasse. Ieder land heeft zijn eigen directeur en een locaal managementteam. Er is een aparte divisie voor asset management.

Lees meer

Partners

Onze compacte organisatie van zeer bekwame en ervaren professionals wordt aangevuld met een uitstekend netwerk van langdurige en betrouwbare partners. Dit biedt enorme flexibiliteit en een sterke toegevoegde waarde. We weten dat partnership en samenwerking alleen werken als je uitgaat van transparantie en het delen van informatie. Heldere open communicatie waarbij je de mensen betrekt en verbindt leidt tot extra motivatie en slagvaardigheid. Deze open en eerlijke invalshoek èn het streven naar continue verbetering en innovatie onderscheidt ons van anderen.

Asset management

Naast ontwikkeling is Delta ook actief in asset management. De focus binnen dit vakgebied is gericht op herontwikkeling en verduurzaming van de bestaande voorraad vastgoed. Onze dienstverlening is voornamelijk gericht op commercieel en financieel management waarbij het technisch management en de huuradministratie worden uitbesteed aan gespecialiseerde partijen.
Het directe contact met de huurders maakt het mogelijk te anticiperen op hun behoeften. Deze effectieve aanpak heeft inmiddels geleid tot een portfolio die bestaat uit 4 fondsen met een totale huuroppervlakte van 60.000 m2 v.v.o. kantoor en retail.
 

Werken bij Delta

Onze compacte organisatie kenmerkt zich als transparante, niet-hiërarchische, slagvaardige organisatie waarin gewerkt wordt binnen projectteams. De vereiste disciplines worden gecombineerd om een project succesvol af te ronden waarbij open communicatie met de klant centraal staat. De commercieel manager werkt daarin altijd samen met de conceptmanager en de ontwikkelingsmanagers en krijgt ondersteuning van de financieel en marketing manager. Al onze medewerkers werken gedreven en met plezier samen om onze doelen te bereiken en de klanten en partners te bedienen.