Strategie

We worden momenteel geconfronteerd met een grote verandering in de commerciële vastgoedmarkt. Waar we eerst te maken hadden met een groeimarkt is er nu een situatie ontstaan van een vervangings- en verdringingsmarkt. Deze markt karakteriseert Delta in 3 categorieën vastgoed:
- nieuw
- bestaand
- verouderd

Binnen deze categorieën hebben wij ons tot doel gesteld toegevoegde waarde te creëren zowel op economisch, maatschappelijk en duurzaam vlak. Bij nieuwe ontwikkelingen staat duurzaamheid centraal. Bij bestaand vastgoed realiseren we dit door actief asset management, door gebouwen op een duurzame wijze te revitaliseren en een nieuwe toekomst te geven. In het geval van verouderd vastgoed wordt het gebied volledig herontwikkeld met nieuwe mogelijkheden en een verbetering voor een duurzame omgeving. Delta omarmt de samenleving en verbindt deze met de wensen van haar klanten.