Terug

Amstelle

Een prima voorbeeld van binnenstedelijke herontwikkeling. Op de locatie van het kantoor van de Technische Unie is een nieuw woningbouwcomplex gebouwd. Grootschalige asbest sanering en volledige sloop tot aan de kelders, waarna op de fundaties het nieuwe woningbouwcomplex is gerealiseerd.

Locatie : Amstelveen
Functie : Woningen
Beleggingswaarde : € 10 miljoen
Oppervlakte: 12.380 m2
Oplevering: Q4 1997